Všeobecné obchodné a používateľské podmienky

Tieto predajné podmienky sú uzatvárané jednej strane spoločnosťou Ferber Enterprises USA LLC s akciovým kapitálom 100 000 USD, so sídlom na adrese 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA, zapísanou v Obchodnom registri štátu Delaware pod číslom 6846757, prevádzkujúcou internetovú stránku, a na druhej strane akoukoľvek právnickou osobou, ktorá chce uskutočniť nákup cez túto internetovú stránku, ďalej len "kupujúci".

Článok 1. Predmet

Tieto predajné podmienky majú na cieľ definovať zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Ferber Enterprises a kupujúcim a podmienky, ktoré sa vzťahujú na akýkoľvek nákup uskutočnený prostredníctvom tejto internetovej stránky. Kúpa produktu prostredníctvom tejto stránky predpokladá bezvýhradné prijatie týchto predajných podmienok kupujúcim, ktorý uznáva, že si ich pred nákupom preštudoval. Pred každou transakciou kupujúci vyhlasuje, že nákup produktov na internetovej stránke súvisí priamo s jeho podnikateľskou činnosťou, že je registrovaný na DPH a má plnú právnu spôsobilosť, ktorá mu umožňuje zaviazať sa k týmto všeobecným obchodným podmienkam.

Spoločnosť Ferber Enterprises si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto predajné podmienky, aby dodržala akékoľvek nové predpisy alebo s cieľom zlepšiť používanie svojej stránky. Platné podmienky budú tie, ktoré sú platné v deň objednávky kupujúceho.

Článok 2. Produkty

Nabízané produkty sú tie, ktoré sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti Ferber Enterprises v rámci dostupných zásob. Spoločnosť Ferber Enterprises si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť sortiment produktov. Každý produkt je prezentovaný na internetovej stránke vo forme popisu obsahujúceho jeho hlavné technické charakteristiky (objem, použitie, zloženie...). Fotografie sú čo najvernejšie, ale nesú žiadnu záväznosť pre predávajúceho. Predaj produktov prezentovaných na internetovej stránke je určený všetkým kupujúcim s trvalým pobytom v krajinách, ktoré plne umožňujú vstup takýchto produktov na svoje územie.

Článok 3. Ceny

Ceny uvedené v katalógu internetovej stránky sú ceny v miestnej mene vrátane všetkých daní. Spoločnosť Ferber Enterprises si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje ceny, pričom je však uznávané, že cena uvedená v katalógu v deň objednávky bude jediná, ktorá bude platná pre kupujúceho. Uvedené ceny nezahŕňajú dodatočné náklady na dodanie, ktoré sa fakturujú navyše k cene zakúpených produktov a sú vypočítané na základe celkovej hmotnosti objednávky.

Článok 4. Objednávka a platobné podmienky

Pred každou objednávkou má kupujúci možnosť vytvoriť si účet. Sekcia na vytvorenie účtu je prístupná priamo z bočného menu. Pri každej návšteve, ak chce kupujúci uskutočniť objednávku alebo zobraziť svoj účet (stav objednávok, profil...), musí sa prihlásiť pomocou týchto informácií. Spoločnosť Ferber Enterprises ponúka kupujúcemu možnosť objednať a zaplatiť za produkty v niekoľkých krokoch, s možnosťou výberu z 3 platobných možností :

Platba bankovým prevodom : Kupujúci musí kontaktovať spoločnosť Ferber Enterprises e-mailom na vyhotovenie cenovej ponuky. Musí uviesť produkty, ktoré chce objednať, dopravcu, ktorého chce vybrať, svoj e-mail a telefónne číslo, ako aj dodaciu a fakturačnú adresu. Po odoslaní svojej žiadosti dostane cenovú ponuku s kontaktnými údajmi spoločnosti Ferber Enterprises. Prevod musí byť uskutočnený do 30 dní a celková suma musí byť pripsaná na účet spoločnosti Ferber Enterprises bez akýchkoľvek bankových poplatkov. Kupujúci je povinný uhradiť všetky bankové poplatky spojené s prevodom. Až potom, ako suma dorazí na účet spoločnosti Ferber Enterprises, bude objednávka spracovaná.

Bezpečná platba kartou (cez systém Stripe) : Kupujúci si vyberie produkty, ktoré chce objednať v "nákupnom košíku", upraví ak je potrebné (množstvo, referencie...), skontroluje dodaciu adresu alebo zadá novú. Potom sa vypočíta a predloží kupujúcemu poštovné, ako aj meno prepravcu a odhadovaný dodací termín. Potom kupujúci prejde na platbu. Nakoniec bude kupujúci presmerovaný na zabezpečené rozhranie Stripe, aby bezpečne zadal údaje o svojej kreditnej karte. Ak je platba akceptovaná, objednávka sa zaznamená a zmluva je definitívne uzatvorená. Platba kartou je nezvratná.

Potvrdenie objednávky znamená akceptáciu týchto predajných podmienok, uznanie, že si kupujúci pred objednávkou preštudoval všetky podmienky a vzdanie sa vlastných nákupných podmienok. Všetky poskytnuté údaje a zaznamenané potvrdenia budú považované za dôkaz transakcie. Ak má kupujúci e-mailovú adresu a uvedie ju vo svojom objednávacom formulári, spoločnosť Ferber Enterprises mu pošle e-mailom potvrdenie o zaregistrovaní jeho objednávky.

Ak chce kupujúci kontaktovať spoločnosť Ferber Enterprises, môže tak urobiť buď písomne na adrese : Ferber Enterprises USA LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA, alebo e-mailom na adrese : info@ferberenterprises.com, alebo telefonicky na čísle +1 (302) 846-5037.

Článok 5. Zadržanie vlastníctva

Spoločnosť Ferber Enterprises si vyhradzuje úplné vlastníctvo predaných produktov až do úplného inkasa ceny vrátane hlavnej sumy, nákladov a daní.

Článok 6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má lehotu tridsať pracovných dní od doručenia svojej objednávky na uplatnenie svojho práva na odstúpenie od zmluvy a tak vrátiť produkt predávajúcemu na výmenu alebo vrátenie peňazí bez sankcií.

Článok 7. Dodanie

Dodávky sa uskutočňujú na adrese uvedenej v objednávacom formulári, ktorá môže byť len v dohodnutej geografickej oblasti. Objednávky sú vybavené prepravcom zvoleným pri objednávke, doručenie je sledované a bez podpisu. Dodacie lehoty sú uvedené len informatívne; ak tieto prekročia tridsať dní odo dňa objednávky, kúpna zmluva môže byť zrušená a kupujúci bude vrátený. Spoločnosť Ferber Enterprises zašle e-mailom kupujúcemu číslo sledovania jeho balíka. Kupujúci je doručený na svoju adresu kuriérom. V prípade neprítomnosti kupujúceho obdrží oznámenie o pokuse o doručenie od svojho doručovateľa, čo mu umožní preprogramovať dodanie objednaných produktov po dobu určenú dodacími službami. Riziká spojené s prepravou nesie kupujúci od momentu, keď položky opustia priestory spoločnosti Ferber Enterprises. Kupujúci je povinný skontrolovať spolu s doručovateľom balenie tovaru a jeho obsah pri dodaní. V prípade škody počas prepravy musí byť každá námietka podaná voči prepravcovi do troch dní odo dňa doručenia.

Článok 8. Záruka

Všetky produkty dodávané spoločnosťou Ferber Enterprises majú záruku. V prípade nesúladu s predaným produktom ho možno vrátiť spoločnosti Ferber Enterprises, ktorá ho prevezme, vymení alebo vráti peniaze. Všetky reklamácie, žiadosti o výmenu alebo vrátenie peňazí musia byť doručené poštou na nasledujúcu adresu : Ferber Enterprises USA LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA, do tridsať dní po dodaní.

Článok 9. Zodpovednosť

Spoločnosť Ferber Enterprises pri predaji na diaľku nesie iba povinnosť starať sa o záujmy svojich zákazníkov. Jej zodpovednosť nemôže byť uplatnená za škodu spôsobenú používaním internetu, ako sú strata údajov, neoprávnený prístup, vírusy, prerušenie služieb alebo iné neúmyselné problémy.

Článok 10. Duševné vlastníctvo

Všetky prvky internetovej stránky sú a zostávajú intelektuálnym vlastníctvom a výhradným majetkom spoločnosti Ferber Enterprises. Nikto nie je oprávnený reprodukovať, využívať alebo používať akýmkoľvek spôsobom, aj čiastočne, žiadne prvky stránky, či už vo forme fotografie, loga, vizuálu alebo textu.

Článok 11. Osobné údaje

Spoločnosť Ferber Enterprises sa zaväzuje chrániť dôvernosť informácií poskytnutých kupujúcim, ktoré by mohol odovzdať pri využívaní určitých služieb. Používateľ má právo na prístup k údajom, ich úpravu a vymazanie. Môže to urobiť kedykoľvek poštou na nasledujúcu adresu : Ferber Enterprises USA LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA.

Článok 12. Riešenie sporov

Tieto vzdialené predajné podmienky podliehajú platnej legislatíve Spojených štátov. Pre všetky spory alebo konflikty bude právomocným súdom Lewes.

Článok 13. Kontaktné údaje

Táto webová stránka patrí spoločnosti Ferber Enterprises USA LLC. V procese predaja môže zasahovať niekoľko ďalších pobočiek.

Pre spoločnosť Ferber Enterprises USA LLC, majiteľa internetovej stránky :

Ferber Enterprises USA LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, DE 19958
USA
Základný kapitál : 100 000 USD
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Číslo zložky : 6846757
Identifikačné číslo pre DPH : CZ 686519643

Pre spoločnosť Ferber Enterprises FZ-LLC, materskú spoločnosť :

Ferber Enterprises FZ-LLC
Al Zaahia Building, Unit 201
Al Qusaidat, Ras al Khaimah
Spojené arabské emiráty
Registrovaný kapitál : 10 000 AED
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným v zóne voľného obchodu
Číslo licencie : 5024119

Pre spoločnosť Ferber Enterprises Madagascar S.A.R.L.U., spravujúcu internetovú stránku:

Ferber Enterprises Madagascar S.A.R.L.U.
Lot 528 GAL, Avenue de Belemboka
601 Tuléar
Madagaskar
Registrovaný kapitál : 167 000 000 MGA
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným jediným spoločníkom
Obchodné číslo : 2019B00038
Identifikačné číslo pre DPH : 4003575715

Pre spoločnosť Ferber Enterprises Czechia s.r.o., ktorá expeduje objednávky :

Ferber Enterprises Czechia s.r.o.
Jirotova 375, Budova 35
336 01 Blovice
Česká republika
Registrovaný kapitál : 1 000 CZK
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo : 09309195
Identifikačné číslo pre DPH : CZ 09309195